C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

РЪКОВОДСТВО

Галя Наумова

ПРЕДСЕДАТЕЛ

гр. Никопол 5940 пл. „Европа” № 14

ДЕЛОВОДСТВО

Служба "Деловодство"

е мястото, където можете да получите информация за всички висящи дела. Там се организират и съхраняват всички дела. Водят се и следните книги и регистри:
• Азбучник – дава информация за номера на образуваното дело по името на ищеца.
• Описна книга – осигурява цялостна информация за движението на делото от неговото образуване до приключването му.
• Срочна книга – дава информация за резултата от съдебни заседания и датата на следващото насрочено заседание

по дадено дело.
Тези книги и регистри се съхраняват във всички деловодства. Те се водят по година и вид на делата.
За да получите информация за дадено дело от регистрите или като попитате деловодител, трябва да знаете поне номера на делото, годината, в която е образувано, и състава по делото.
Можете да получите информация за делото целогодишно.
По Ваша молба, деловодителите незабавно дават информация за делата. Можете да получите информация за движението на дадено дело и по телефона.
Ако искате да се запознаете с дадено дело, обикновено делата са на разположение на страните и техните

предствители в деня преди съдебното заседание. В Районен съд гр. Никопол има стая (ет. 2), в която Вие или

адвокатът Ви можете да се запознаете с делото, по което сте страна

ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ

Работно време

  • Работното време с физически и юридически лица е от 08.30ч. до 17.00ч., като за периода от 08:30ч. - 09:30ч. и 16:00ч. - 17:00ч. справки по дела се правят в стая ,,Гражданско деловодство" или при административния секретар.

В гражданската колегия при Районен съд - Никопол се разглеждат граждански дела като първа инстанция. Делата се разглеждат в открити съдебни заседания, освен когато по закон е предвидено разглеждането им при закрити врати. В колегията работят трима съдии. Ръководи се от председателят на съда, който разпределя делата по съдии- докладчици посредством програма за случайно разпределение на делата. Магистратите в отделението са с голям професионален опит. Всички те работят с голямо желание, амбиция и стремеж към постоянно усъвършенстване.
Деловодството на гражданската колегия е в състав от един служител.
В колегията е въведено седмично дежурство на съдиите, изготвяно в края на предходния месец. Дежурния съдия се произнася по молбите за теглене на детски влог. В гражданската колегия се приемат и молбите за отказ от наследство и приемане наследство по опис, които се разглеждат от дежурния съдия. Удостоверенията в тази връзка се издават след резолюция на съдията.
Деловодството се намира в Съдебната палата, ет.1, стая ,,Гражданско деловодство". Няма обособено Заповедно деловодство , а всички заповедни производства преминават през дежурния съдия, след което са на разположение на гражданите в ,,Гражданско деловодство". Работното време с физически и юридически лица е от 08.30ч. до 17.00ч., като за периода от 08:30ч. - 09:30ч. и 16:00ч. - 17:00ч. справки по дела се правят в стая ,,Гражданско деловодство" или при административния секретар.

Гражданско деловодство

064/88-91-61

НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ

Работно време

  • Работно време с физически и юридически лица е от 08.30ч. до 17.00ч., като за периода от 08:30ч. - 09:30ч. и 16:00ч. - 17:00ч. справки по дела се правят в стая ,,Наказателно деловодство" или при административния секретар.

В наказателната колегия при Никополски районен съд работят трима съдии, а ръководството се осъществява от председателя на съда. В него се разглеждат първоинстанционни наказателни дела по постъпилите от Районна прокуратура - Никопол обвинителни актове, споразумения, бързи производства, дела по чл.78 а от НК. Подсъдни на Районен съд - Никопол са също така и делата от частен характер, които се образуват по желание на пострадалото лице и подадена от него тъжба пред съда. Всички дела се разглеждат в открити съдебни заседания, освен когато по закон е предвидено разглеждането им при закрити врати.

В отделението е въведено дежурство на наказателните съдии, които разглеждат дела по УБДХ, бързи производства, извършват се разпити пред съдия, разрешаване и одобряване на претърсвания и изземвания, взима мерки за неотклонение и др.

В деловодството на наказателната колегия работи един служител, който е с продължителен стаж в съдебната система.
Деловодството се намира в Съдебната палата, ет. 1, стая ,,Наказателно деловодство". Работно време с физически и юридически лица е от 08.30ч. до 17.00ч., като за периода от 08:30ч. - 09:30ч. и 16:00ч. - 17:00ч. справки по дела се правят в стая ,,Наказателно деловодство" или при административния секретар.

Наказателно деловодство

064/88-91-52

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР

064/88-91-59

СЧЕТОВОДСТВО

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

064/88-91-56

Съдебно изпълнителна служба

Изпълнителният процес е предназначен да бъде защита и да наложи санкция по повод правен спор. Съдебно-изпълнителната служба образува изпълнителни дела и събира вземанията по тях.

Мадлен Пачкова

Ръководител служба ДСИ

гр. Никопол 5940 пл. „Европа” № 14

064/88-91-51

АРХИВ

Служба “Архив”

съхраняват всички свършени дела и приключените деловодни книги. За да получите информация за свършено

дело, трябва да знаете архивния му номер. Можете да го получите от описната книга. По Ваша молба, службата

“Архив” може да издаде копия от съдебни решения или други документи и удостоверения.
Само страните и техните представители имат пълен достъп до съответното дело.
Съдебните служители не дават правни съвети.
Юридическа помощ оказват адвокатите.
Съдиите не приемат граждани и не дават консултации.

АРХИВ

064/88-91-50

БЮРО "СЪДИМОСТ"

БЮРО "СЪДИМОСТ"

064/88-91-62

Съдебни секретари

СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ

064/88-91-58

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация