C C C C A+ A A- X

Информация за съда

В сградата на съда и съдебните зали престижа на съдебната институция трябва да се зачита.

- Органите на съдебната полиция имат право да проверяват всеки багаж, който се внася в съдебната сграда.

- Забранява се влизането в съдебните кабинети или осъществяването на контакти със съдията по повод разглеждането и движението на делата. Подобни искания се депозират писмено в деловодството на съда, освен ако законът не указва друго.

- Всеки в съдебната зала (освен ако има физически увреждания) е длъжен да стане прав, когатосъдията влиза и да остане прав докато не бъде поканен от съдията да седне. Всички стават, когатосъдията стане и остават прави докато излезе от съдебната зала.

- Само страните по разглежданото дело и техните представители, могат да се обръщат към съда,освен ако съдията не разпореди нещо друго. Страната или нейният представител могат да се обръщаткъм съда само, когато са поканени.

- Никой друг от присъстващите в залата не трябва да говори по време на съдебното заседание.

- Забранено е в съдебната зала да се влиза със следните предмети:

- включен звук на мобилен телефон и/или пейджър

- други устройства, които могат да издават звук

- записващи устройства (камери, диктофони и др.)

- фотоапарати

- храна и напитки

- Недопустими са всякакви мимики и жестове, несъответстващи на почтителното отношение към институцията и останалите, присъстващи хора, присъстващи в залата.

- Да се избягва повтарящо се влизане и излизане от съдебната зала по време на съдебно заседание.

- В съдебната зала не се допускат лица, намиращи се под влияние на наркотични и други упойващи вещества.

- Всеки следва да упражнява правата си по начин, който утвърждава авторитета на съдебната институция.

Бележка:
Снимането и записването на звук в съдебната зала става само след предварително разрешение на съдията.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация