C C C C A+ A A- X

Деловодства

ДЕЛОВОДСТВО

Служба "Деловодство"

е мястото, където можете да получите информация за всички висящи дела. Там се организират и съхраняват всички дела. Водят се и следните книги и регистри:
• Азбучник – дава информация за номера на образуваното дело по името на ищеца.
• Описна книга – осигурява цялостна информация за движението на делото от неговото образуване до приключването му.
• Срочна книга – дава информация за резултата от съдебни заседания и датата на следващото насрочено заседание

по дадено дело.
Тези книги и регистри се съхраняват във всички деловодства. Те се водят по година и вид на делата.
За да получите информация за дадено дело от регистрите или като попитате деловодител, трябва да знаете поне номера на делото, годината, в която е образувано, и състава по делото.
Можете да получите информация за делото целогодишно.
По Ваша молба, деловодителите незабавно дават информация за делата. Можете да получите информация за движението на дадено дело и по телефона.
Ако искате да се запознаете с дадено дело, обикновено делата са на разположение на страните и техните

предствители в деня преди съдебното заседание. В Районен съд гр. Никопол има стая (ет. 2), в която Вие или

адвокатът Ви можете да се запознаете с делото, по което сте страна

ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ

Работно време

  • Работното време с физически и юридически лица е от 08.30ч. до 17.00ч., като за периода от 08:30ч. - 09:30ч. и 16:00ч. - 17:00ч. справки по дела се правят в стая ,,Гражданско деловодство" или при административния секретар.

В гражданската колегия при Районен съд - Никопол се разглеждат граждански дела като първа инстанция. Делата се разглеждат в открити съдебни заседания, освен когато по закон е предвидено разглеждането им при закрити врати. В колегията работят трима съдии. Ръководи се от председателят на съда, който разпределя делата по съдии- докладчици посредством програма за случайно разпределение на делата. Магистратите в отделението са с голям професионален опит. Всички те работят с голямо желание, амбиция и стремеж към постоянно усъвършенстване.
Деловодството на гражданската колегия е в състав от един служител.
В колегията е въведено седмично дежурство на съдиите, изготвяно в края на предходния месец. Дежурния съдия се произнася по молбите за теглене на детски влог. В гражданската колегия се приемат и молбите за отказ от наследство и приемане наследство по опис, които се разглеждат от дежурния съдия. Удостоверенията в тази връзка се издават след резолюция на съдията.
Деловодството се намира в Съдебната палата, ет.1, стая ,,Гражданско деловодство". Няма обособено Заповедно деловодство , а всички заповедни производства преминават през дежурния съдия, след което са на разположение на гражданите в ,,Гражданско деловодство". Работното време с физически и юридически лица е от 08.30ч. до 17.00ч., като за периода от 08:30ч. - 09:30ч. и 16:00ч. - 17:00ч. справки по дела се правят в стая ,,Гражданско деловодство" или при административния секретар.

Гражданско деловодство

064/88-91-61

НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ

Работно време

  • Работно време с физически и юридически лица е от 08.30ч. до 17.00ч., като за периода от 08:30ч. - 09:30ч. и 16:00ч. - 17:00ч. справки по дела се правят в стая ,,Наказателно деловодство" или при административния секретар.

В наказателната колегия при Никополски районен съд работят трима съдии, а ръководството се осъществява от председателя на съда. В него се разглеждат първоинстанционни наказателни дела по постъпилите от Районна прокуратура - Никопол обвинителни актове, споразумения, бързи производства, дела по чл.78 а от НК. Подсъдни на Районен съд - Никопол са също така и делата от частен характер, които се образуват по желание на пострадалото лице и подадена от него тъжба пред съда. Всички дела се разглеждат в открити съдебни заседания, освен когато по закон е предвидено разглеждането им при закрити врати.

В отделението е въведено дежурство на наказателните съдии, които разглеждат дела по УБДХ, бързи производства, извършват се разпити пред съдия, разрешаване и одобряване на претърсвания и изземвания, взима мерки за неотклонение и др.

В деловодството на наказателната колегия работи един служител, който е с продължителен стаж в съдебната система.
Деловодството се намира в Съдебната палата, ет. 1, стая ,,Наказателно деловодство". Работно време с физически и юридически лица е от 08.30ч. до 17.00ч., като за периода от 08:30ч. - 09:30ч. и 16:00ч. - 17:00ч. справки по дела се правят в стая ,,Наказателно деловодство" или при административния секретар.

Наказателно деловодство

064/88-91-52

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация